Binnen het bestuur heeft inmiddels de overdracht van enkele taken plaatsgevonden naar het nieuwe bestuurslid Ron Peddemors (foto).

De vier bestuursleden Richard, Edwin, Ad en Ron dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. In de uitvoering geeft een ieder invulling aan 1 of enkele deeltaken. Ron zal zich vooral richten op de communicatie binnen de vereniging. Hij beheert het email-adres pr@vlugtrug.nl , hij zal aandacht geven aan lief/leed als hij/bestuur daar weet van heeft, hij zal zorgdragen voor algemene info naar alle leden (als dat aan de orde is) en zal nieuwsfeitjes (laten) plaatsen op de website van VlugTrug. Binnen het bestuur is Ad nog aanspreekbaar op Start to Race/MTB, mogelijk dat dit later nog gaat verschuiven.

Het bestuur heeft actie ondernomen nav een signaal vanuit de ALV over de kleurstelling van de pijlen die worden gebruikt bij onze toertochten. De bestelling van de nieuw pijlen is afgelopen week de deur uit gegaan. Verwachtte levering uiterlijk in de eerste week van september 2024.

Met Bioracer is er laatste tijd intensief contact over de nieuwe clubkleding kleding die we daar zouden willen bestellen. Bioracer gaat aan de slag om het tenue te maken. Op de pasavonden wordt het definitieve tenue getoond. De data voor de pas-avonden worden later nog bekend gemaakt. In de gesprekken binnen bestuur en met de kledingcommissie over de vraag hoe de gereserveerde middelen zo goed mogelijk bij de bestaande leden terecht kunnen komen, werkt het bestuur een model uit, dat uitgaat van de gedachte om alle bestaande leden gratis een basispakket bestaande uit shirt korte mouw, korte broek en windstopper te verstrekken. Wil een lid meer kleding aanschaffen dan gaat dat tegen kostprijs van Bioracer voor eigen rekening van het lid. Het bestuur zal later de exacte afspraken om de nieuwe clubkleding van Bioracer te betrekken aan de leden duidelijk maken.

Het bestuur heeft met vreugde kennisgenomen van het feit dat het de organisatie van fietstocht/BBQ op 21 juli is gelukt om voldoende leden met partners te verleiden om deel te nemen. Mooi dat dit evenement in dezelfde omvang als vorig jaar doorgang kan vinden. Het bestuur dankt de organisatoren.