VlugTrug logo 1 wit

Een toelichting op de puntentelling voor  het clubkampioenschap. gehanteerd is.
Bijgewerkte tekst april 2016 - Ad van Schijndel 

clubkampioenschap

 

Regels Clubkampioenschap:                Elk Vlug Trug lid kan clubkampioen worden!
Bij Vlug Trug Organiseren we het Clubkampioenschap alweer sinds 2007 op de wijze dat ieder lid Clubkampioen kan worden.

Voor het Clubkampioenschap kun je voor de volgende onderdelen punten verkrijgen.

  1. Deelname aan de Koppeltijdrit.
  2. Deelname aan de Oriëntatietocht.
  3. Deelname aan de Klimtijdrit.
  4. Deelname aan de ATB-proef.
  5. Wekelijkse deelname aan een toertocht of trainingsrit.
  6. Bijdrage aan de organisatie van de vereniging of van een evenement.

Clubkampioen
Degene met het meeste aantal punten over de periode oktober t/m september het jaar daarop wordt clubkampioen.
Prijs uitreiking op de feestavond, met uitreiking van het clubkampioen shirt, wisselbeker en bloemen.

Regels voor de puntentelling

Voor de fietsonderdelen 1 t/m 4 geldt:
Degene met de hoogste klassering voor dat onderdeel krijgt 100 punten voor het clubkampioenschap toegekend, de volgende 99 enzovoort.
In geval van gelijke klassering ontvangen de personen een gelijk aantal punten, waarna de volgende klassering op de ranglijst weer doortelt.
Zij die wel gestart zijn maar niet of te laat finishen door pech krijgen de punten voor de laatste plaats.
Het slechtste resultaat van de fietsonderdelen wordt geschrapt. Het blijft dus mogelijk om kampioen te worden als je een onderdeel niet mee hebt gedaan!

Voor wekelijkse deelname aan toertochten en trainingsritten geldt:
Uitgangspunt is dat regelmatig met de club meedoen waardering verdiend.
Gedurende het jaar worden presentielijsten bijgehouden door de wegkapiteins en hun assistenten. Voor elke week dat iemand aanwezig was krijgt hij 1 punt, ongeacht of hij of zij 1,2,3 of zelfs 4x aanwezig was en ongeacht bij welke groep dit was. Dit geldt voor alle groepen. Dus ook voor de groepen, die in de winter doorrijden met ATB of racefiets.
De wegkapiteins zijn verantwoordelijk voor de registratie. Zij zorgen ook dat  een eventuele vervanger de registratie overneemt.

 

Voor een bijdrage aan de organisatie van de club geldt het onderstaande schema:
* Lid bestuur, wegkapitein en of commissie per onderdeel 10 punten.
* Meehelpen clubactiviteit 5 punten per onderdeel.

Uitsluiting
Leden van de clubkampioenschapcommissie zijn uitgesloten voor het clubkampioenschap.

Koppeltijdrit; 
We verzamelen ’s morgens om 8.30 uur bij Boer Goossens om gezellig een kopje koffie te drinken. Iedereen zoek ter plekke een partner of partners waarmee hij of zij de koppeltijdrit wil rijden. Gezamenlijk bepaal je de gemiddelde snelheid die jullie denken te gaan rijden en melden dit aan de organisatie. Wij zullen een mooie tocht uitzetten, als het kan over een minder bekende route die, uiteraard zonder teller, gps of andere hulpmiddelen afgelegd gaat worden. Een ding is zeker we beginnen en eindigen bij Boer Goossens. Gezamenlijk rijd je de rit en meld je aan organisatie bij het einde welke afstand je denkt afgelegd te hebben. De organisatie legt de gefietste tijd en geschatte afstand vast. Degenen die het dichtste bij de opgegeven gemiddelde snelheid en afstand  hebben gefietst winnen de koppeltijdrit.  Na afloop prijsuitreiking bij boer Goossens onder het genot van een drankje, met bekendmaking van de gerealiseerde tijden.

Oriëntatietocht; 
We verzamelen ’s morgens om 8.30 uur bij Boer Goossens om gezellig een kopje koffie te drinken. Ter plaatse worden teams samengesteld die gezamenlijk de oriëntatietocht gaan rijden. Ieder team krijgt een route beschrijving met diverse opdrachten. Bij terug keer bij Boer Goossens levert men de ingevulde opdracht formulieren in. Degene die de meeste of het beste de opdrachten heeft uitgevoerd heeft gewonnen, zulks ter beoordeling van de organisatie. Na afloop prijsuitreiking onder het genot van een drankje, met bekendmaking van de uitslag.

Klimtijdrit; Tijdens het Club Weekend
Tijdens het Club Weekend wordt de Klimtijdrit verreden.
Er wordt een start en finish georganiseerd en alle deelnemers fietsen de klimtijdrit zo snel mogelijk. De gefietste tijd wordt geregistreerd door de organisatie.
De geklokte tijd wordt direct gemeld na afloop van de klimtijdrit.
NB: tijdens de jaarvergadering van 2018 werd besloten de zgn. leeftijdscorrectie af te schaffen. 

Klimkampioen

De bekendmaking van de Klimkampioen is zo snel mogelijk na de klimtijdrit (de correctie-factoren zijn afgeschaft).
Huldiging vindt gelijktijdig plaat met het bekend maken van de clubkampioen op de feestavond of de Algemenen LedenVergadering. 
De winnaar krijgt een speciaal Vlug Trug klimkampioenshirt uitgereikt.

ATB-proef; 
We starten om 8.30 bij Boer Goosens. De proef bestaat uit een behendigheidsoefening (trail) en een snelheidsproef, halfweg de ATB-tocht.
Pauze met iets lekkers bij een locatie onderweg.
Na afloop prijsuitreiking bij Boer Goossens.


De organisatiecommissie van het clubkampioenschap:

  • Ies de Rooij
  • Toon van Gestel
  • Astrid van Schijndel
  • Peter van der Mijden

(Wijzigingen onder voorbehoud van de organisatie commissie. Over de uitslagen wordt niet gediscussieerd met de organisatie of het bestuur)