VlugTrug logo 1 witEen toelichting op de puntentelling voor  het clubkampioenschap. gehanteerd is.
Bijgewerkte tekst juli 2019 - Ad van Schijndel 

clubkampioenschap

 

Regels Clubkampioenschap:                Elk Vlug Trug lid kan clubkampioen worden!
Bij Vlug Trug Organiseren we het Clubkampioenschap alweer sinds 2007 op de wijze dat ieder lid Clubkampioen kan worden.

UitsluitingLeden van de clubkampioenschapcommissie zijn uitgesloten voor het clubkampioenschap.

Voor het Clubkampioenschap kun je voor de volgende onderdelen punten verkrijgen.

 1. Deelname aan de Koppeltijdrit.
 2. Deelname aan de Oriëntatietocht.
 3. Deelname aan de MTB-proef.
 4. Deelname aan de Klimtijdrit.
 5. Wekelijkse deelname aan een toertocht of trainingsrit.
 6. Bijdrage aan de organisatie van de vereniging of van een evenement.

Clubkampioen
Degene met het meeste aantal punten over de periode 1 oktober t/m 30 september het jaar daarop wordt clubkampioen.
Prijs uitreiking op de feestavond, met uitreiking van het clubkampioen shirt en een geborduurde handdoek. 

Regels voor de puntentelling

Voor de fietsonderdelen 1 t/m 3 geldt:
Degene met de hoogste klassering voor dat onderdeel krijgt 100 punten voor het clubkampioenschap toegekend, de volgende 99 enzovoort.
In geval van gelijke klassering ontvangen de personen een gelijk aantal punten, waarna de volgende klassering op de ranglijst weer doortelt.
Zij die wel gestart zijn maar niet of te laat finishen door pech krijgen de punten voor de laatste plaats.

Voor het fietsonderdeel 4 hebben we een apart dames en heren klassement en geldt :
Degene met de hoogste klassering voor dat onderdeel krijgt 100 punten voor het clubkampioenschap toegekend, de volgende 99 enzovoort.
In geval van gelijke klassering ontvangen de personen een gelijk aantal punten, waarna de volgende klassering op de ranglijst weer doortelt.
Zij die wel gestart zijn maar niet of te laat finishen door pech krijgen de punten voor de laatste plaats.

Het slechtste resultaat van de 4 bovenstaande fietsonderdelen wordt geschrapt. Het blijft dus mogelijk om kampioen te worden als je één onderdeel niet mee hebt gedaan! Uiteindelijk moet er aan minimaal 3 van de 4 onderdelen meegedaan zijn.

Voor wekelijkse deelname aan toertochten en trainingsritten geldt:
Uitgangspunt is dat regelmatig met de club meedoen waardering verdiend.
Gedurende het jaar worden presentielijsten bijgehouden door de wegkapiteins en hun assistenten. Voor elke week dat iemand aanwezig was krijgt hij 1 punt, ongeacht of hij of zij 1,2,3 of zelfs 4x aanwezig was en ongeacht bij welke groep dit was. Dit geldt voor alle groepen. Dus ook voor de groepen, die in de winter doorrijden met MTB of racefiets.
De wegkapiteins zijn verantwoordelijk voor de registratie en dienen deze een week na afloop van het MTB/Weg seizoen door te geven aan de clubkampioenschap commissie. Zij zorgen ook dat een eventuele vervanger de registratie overneemt.


Voor een bijdrage aan de organisatie van de club geldt het onderstaande schema:

 • Als een clubactiviteit door omstandigheden niet door gaat zullen er geen punten verdeeld worden.
 • Meehelpen clubactiviteit, zijnde openingstocht, MTB tocht en Start2Bike, 5 punten per onderdeel.
  Voor de andere clubactiviteiten worden geen andere personen ingezet dan de commissie zelf.
 • Lid bestuur of lid van een commissie (zie overzicht hieronder) per onderdeel 10 punten.
  De commissies die meetellen zijn: Openingtocht, MTB tocht, Start2Bike, Clubkampioenschap, Clubweekend, Feest/BBQ, Website/Clubblad en Wegkapitein. 
 • Als er twee kapiteins zijn voor een niveau (A, B, C of D), dan zullen de 10 punten verdeeld worden over de 2 personen.


Koppeltijdrit; 

We verzamelen ’s morgens om 8.30 uur bij Boer Goossens om gezellig een kopje koffie te drinken. Iedereen zoek ter plekke een partner of partners waarmee hij of zij de koppeltijdrit wil rijden. Gezamenlijk bepaal je de gemiddelde snelheid die jullie denken te gaan rijden en melden dit aan de organisatie. Wij zullen een mooie tocht uitzetten, als het kan over een minder bekende route die, uiteraard zonder teller, gps of andere hulpmiddelen afgelegd gaat worden. Een ding is zeker we beginnen en eindigen bij Boer Goossens. Gezamenlijk rijd je de rit en meld je aan organisatie bij het einde welke afstand je denkt afgelegd te hebben. De organisatie legt de gefietste tijd en geschatte afstand vast. Degenen die het dichtste bij de opgegeven gemiddelde snelheid en afstand hebben gefietst winnen de koppeltijdrit. Na afloop prijsuitreiking bij boer Goossens onder het genot van een drankje, met bekendmaking van de gerealiseerde tijden.

Oriëntatietocht; 
We verzamelen ’s morgens om 8.30 uur bij Boer Goossens om gezellig een kopje koffie te drinken. Ter plaatse worden teams samengesteld die gezamenlijk de oriëntatietocht gaan rijden. Ieder team krijgt een route beschrijving met diverse opdrachten. Bij terug keer bij Boer Goossens levert men de ingevulde opdracht formulieren in. Degene die de meeste of het beste de opdrachten heeft uitgevoerd heeft gewonnen, zulks ter beoordeling van de organisatie. Na afloop prijsuitreiking onder het genot van een drankje, met bekendmaking van de uitslag.

Klimtijdrit; Tijdens het Club Weekend
Tijdens het Club Weekend wordt de Klimtijdrit verreden.
Er wordt een start en finish georganiseerd en alle deelnemers fietsen de klimtijdrit zo snel mogelijk. De gefietste tijd wordt geregistreerd door de organisatie.
De geklokte tijd wordt direct gemeld na afloop van de klimtijdrit.
De route mag NIET voor gereden worden, indien iemand dit toch doet, dan zal deze persoon gediskwalificeerd worden.

NB: tijdens de jaarvergadering van 2018 werd besloten de zgn. leeftijdscorrectie af te schaffen en tijdens de jaarvergadering van 2019 werd besloten dat er een dames en heren klassement gemaakt zou worden voor dit onderdeel.

Klimkampioen
De bekendmaking van de Klimkampioen is zo snel mogelijk na de klimtijdrit (de correctie-factoren zijn afgeschaft).
Huldiging vindt gelijktijdig plaat met het bekend maken van de clubkampioen op de feestavond of de Algemenen LedenVergadering. 
De winnaar krijgt een speciaal Vlug Trug klimkampioenshirt uitgereikt.

MTB-proef; 
We starten om 8.30 bij Boer Goosens. De proef bestaat uit een behendigheidsoefening (trail) en een snelheidsproef, halfweg de MTB-tocht. Voor degene die willen, mag de proef eerst voorgereden worden.
Pauze met iets lekkers bij een locatie onderweg.
Na afloop prijsuitreiking bij Boer Goossens

De organisatiecommissie van het clubkampioenschap:

 • Toon van Gestel
 • Astrid van Schijndel
 • Peter van der Mijden
 • Christa van Heesch
 • Ad van Schijndel

Over de uitslagen wordt niet gediscussieerd met de organisatie of het bestuur

 

 

 

 

Dit gedeeltje van de website is gereserveerd voor bijzondere GPS tracks uit het clubarchief. 
Voorbeelden zijn de jaarlijkse 'Abdijtochten' en de 'Koppeltijdritten'. 

 

(nog verder uitwerken)

De Club organiseert en onderneemt toertochten voor haar leden (zo'n drie keer per week in het zomerseizoen en één keer per week in het winterseizoen) alsmede een aantal evenementen voor derden. Elk jaar organiseert de club aan het begin van het wegseizoen de 'Openingstocht' - 50 of 75 km; 1 NTFU ster. 
Aan het begin van het winterseizon organiseert de club de Kivada ATB tocht (30-40-50-65 km); 1 NTFU ster.
Een overzicht van alle evenementen vindt U hier.  

De toertochten worden sinds een aantal jaren op GPS vastgelegd; feitleijk rijden de meeste groepen al een aantal jaren met GPS ondersteuning. Dit heeft natuurlijk een aardige verzameling GPS route opgeleverd. Deze zijn hier te vinden