Stefan Wonders , Coen Theunissen en Ad van Breugel

Tijdens de Algemene ledenvergadering zijn een aantal leden in de bloemetjes gezet

.

Stefen Wonders neemt afscheid als bestuurslid

Stefan Wonders heeft afscheid genomen van het bestuur van Vlug Trug na 25 jaar penningmeesterschap.

Dank je wel Stefan voor je jarenlange inzet.

Stefan is daarom ook tijdens de algemene ledenvergadering van Vlug Trug unaniem benoemd tot ‘Ere lid’.

Coen Theunissen 25 jaar lid van Vlug Trug

Tijdens de algemene ledenvergadering van Vlug Trug is Coen Theunissen in het zonnetje gezet voor zijn 25-jarig lidmaatschap van Vlug Trug.

Ad van Breugel 30 jaar lid van Vlug Trug

Tijdens de algemene ledenvergadering van Vlug Trug is aandacht besteed dat ‘Ad van Breugel’

30 lid is van Vlug Trug. Vanwege privéomstandigheden kon Ad niet aanwezig zijn.

Iedereen van harte gefeliciteerd namens heel ‘Vlug Trug’.