Richard Broeren nieuwe voorzitter van VlugTrug

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2019 is door interim voorzitter Jeanne van Beekveld de voorzittershamer overgedragen aan Richard Broeren.
Richard, van harte gefeliciteerd met je benoeming tot voorzitter.
Namens bestuur en alle leden wensen wij Richard veel succes toe.

voorzitterswissel