Het bestuur van VlugTrug bestaat uit:

Voorzitter: Richard Broeren
voorzitter@vlugtrug.nl

Secretaris: Edwin de Graaf
secretaris@vlugtrug.nl

Penningmeester en ledenadministratie: Ad van Schijndel
info@vlugtrug.nl

PR & Communicatie: Vacant
pr@vlugtrug.nl