Wie en wat is W.T.T.C. VlugTrug ? 
“VlugTrug” is een fietsclub met leden uit Den Dungen (Gemeente Sint Michielsgestel) en omstreken, opgericht op 12 januari 1983. De letters w.t.t.c. staan voor: wieler trim toer club. Doelstelling is het sportief recreatief beoefenen van de wielersport in groepsverband. Het ledental schommelt rond de 120 actieve clubleden. Daarnaast zijn er zo’n 80 NTFU-lid via VlugTrug. VlugTrug is aangesloten bij de NTFU onder nummer  111084.

1984. Vlug Trug organiseert voor het eerst een eigen toertocht: De Vlug-Trugtocht, die later werd omgedoopt tot Vaderdagtocht. VlugTrug begon ook buiten de regio te fietsen, voor het eerst werd een grote tocht gereden:”Klimmen-Monschau-Klimmen”. Later werd de tocht “Klimmen-Banneux-Klimmen” een vast onderdeel van de toerkalender.

1985. Er werd een geheel nieuw bestuur gekozen, waarbij de voorzittershamer door Giel van Dam werd overgenomen. In het teken van het 800-jarig bestaan van ‘s-Hertogenbosch deden veel VlugTruggers mee met de tocht Trier-Leuven-‘s-Hertogenbosch over 460 kilometer. Ook clubblad ‘t Vluggertje veranderde van uiterlijk. Door de intrede van adverteerders in het clubblad kwam er meer financiële armslag, waardoor het ‘t Vluggertje een steeds mooiere vormgeving kreeg. Artistieke schetsen van onze eigen clubtekenaar Coen Theunissen droegen hier zeker aan bij.

1986. Tijdens deze strenge winter werd door VlugTrug naast de gebruikelijke Vaderdagtocht ook een schaatstocht georganiseerd op de Meersche Plas. Maar liefst 15 schaatsers reden mee die eerder dit jaar ook de Elfstedentocht hadden gereden. Ook een aantal Vluggers deden mee. Om een indruk van de toerkalender te krijgen: dit jaar konden de leden 65 tochten fietsen, waaronder Klimmen-Banneux-Klimmen, de Oranjetocht, Veluwe Trimtocht, Omloop van Zuid Limburg, Luik-Bastenaken-Luik, Dr. Peppertocht, Vaderdagtocht, Vael Ouwe Tocht, De Leye Tocht, Mergellandroute, Tour d’Ardennes en de E.H.B.O.-tocht, met een totaal van 5000 kilometer, waarvan 3000 met volgwagen en er waren dat jaar 63 lekke banden.

1987. In samenwerking met de Triatlonvereniging Den Dungen-Rosmalen wordt een trimloop georganiseerd rond de Meersche plas. Later zou dit de “Dijkenloop” worden. De club zelf organiseerde voor de leden een klimtijdrit. Er werd gestreden om de bolletjestrui over meerdere bergetappes. De winnaar van dit klassement werd uiteindelijk de bergkoning van VlugTrug.

1988. Een nieuwe voorzitter, Robin Dukelo en een fantastische sponsor, gaven de club een nieuw elan: Tegel en Natuursteenhandel Van Grinsven uit Sint-Michielsgestel. De club werd voorzien van een geheel nieuwe outfit. Het felle geel omsierde de naam van de sponsor. In het dorp kreeg VlugTrug al snel de bijnaam “De Gele Trein”. Het eerste lustrum werd gevierd met een prachtig gebaar: er werd een sponsortocht georganiseerd voor het doveninstituut in Sint-Michielsgestel. De middenstand uit Den Dungen en Gestel gaf duidelijk blijk van hun betrokkenheid bij de zwakkeren in onze dorpsgemeenschap. De 300 km tocht naar Zelhem, waar speelgoed voor gehandicapten gemaakt wordt, werd mede door hun bijdrage een groot succes. Sport verbroedert! Vanaf dit jaar kreeg ‘t Vluggertje een vaste voorpagina, waarbij zowel de sponsor als de clubnaam duidelijk werd uitgedragen.

1989. Vele Vlugtruggers strekken hun vleugels verder uit, Milaan-San Remo, waar door Vluggers een 2e en 9e plaats werden behaald. Parijs Roubaix, de Marmotte, de 1e Trofee van Europa in Spa, Diekirch-Valkenswaard en de Ronde van de Bodensee staan op hun programma.

1990. Jan van de Ven, neemt de voorzittershamer van Robin Dukelo over. Onder zijn bezieling is de club uitgegroeid naar een vereniging van naam en faam, die ook bestuurlijk vertegenwoordigd is bij de N.T.F.U. In samenwerking met Veronica, district Zuid en een fietsclub uit Neeritter wordt dit jaar voor het eerst de Veronica-tocht georganiseerd.

1991. Het weekend naar Sauerland was een van de hoogtepunten. De daar gehouden klimtijdrit telde mee voor het clubkampioenschap. Op de afsluitende jaarlijkse feestavond werd volgens goed gebruik de clubkampioen gehuldigd. In de wintermaanden werd door een groeiend aantal leden deelgenomen aan diversen ATB-toertochten. Uiteindelijk zou dit uitgroeien tot een volwaardig ATB-programma van VlugTrug.

1992. Het jubileumjaar nadert en er wordt besloten om de leden in een nieuwe outfit te steken. Er werd een ontwerpwedstrijd georganiseerd. Uit 63 inzendingen werd uiteindelijk het ontwerp van Coen Theunissen gekozen.

1993. Speciaal ter gelegenheid van 10 jaar VlugTrug wordt er een jubileumuitgave uitgebracht van ‘t Vluggertje, met een overzicht van alle gebeurtenissen, adverteerders, sponsors en leden die zichzelf voorstellen. De conclusie kan getrokken worden dat VlugTrug een zeer actieve vereniging is, waarbij vriendschap en kameraadschap voorop staat. Om dit te onderstrepen werd er een gezinsfietstocht georganiseerd met een afsluitende barbecue. Voor het eerst werd deelgenomen aan de Telemark Tours in Noorwegen, een tocht over 360 km. Vele clubgenoten zouden, in volgende edities, deze prachtige tocht gaan rijden.Voor het eerst worden dit jaar individuele fietsers lid van onze vereniging voor het N.T.F.U.-lidmaatschap. Een nieuwe groep binnen w.t.t.c. VlugTrug is onstaan.

1994. Het seizoen wordt weer geopend met 2 openingstochten in maart. VlugTrug organiseert voor de 4e keer in samenwerking met TWC Neeritter de “Veronica tourtocht”, 400 fietsers nemen hieraan deel. Verder staat de jaarlijkse vaderdagtourtocht op het programma en op het eind van het seizoen wordt nog een ATB-tourtocht uitgezet.

1995. Het aantal leden is dan 36. Vanaf 1988 tot en met 1995 is Van Grinsven Tegels uit Sint-Michielsgestel de sponsor geweest van VlugTrug. De gele “Vlug Trugtrein” heeft dan met zeer veel verreden kilometers reclame kunnen maken voor deze sponsor. Om clubkampioen te worden wordt er gestreden over vele onderdelen namelijk klimtijdrit, snelle tijdrit, koppelkoers, langzame tijdrit en totale opkomst van het hele seizoen. Dit betekent kansen voor “mindere” rijders als je maar veel fietst!

1996. Hotel Café Restaurant Boer Goossens uit Den Dungen, wordt met ingang van 1996 de nieuwe sponsor. Er wordt een contract getekend voor een periode van 5 jaar. De kleding wordt aangepast met het opschrift van de sponsor. Het ontwerp van de shirts door architect Stefan Wonders komt als winnaar uit de bus. Gezien de gestage groei van de leden wordt dan voor het eerst gereden in 2 groepen; een A-groep en een B-groep met ieder zijn eigen wegkapitein. Dit jaar is ook het einde met het zelf kopiëren van het clubblad “t Vluggertje”, de drukker neemt deze taak over. VlugTrug neemt ook deel aan de organisatie “Brabant op de fiets”.

1997. De gebruikelijke tourtochten worden weer verreden door VlugTrug, nieuw is de deelname aan de Thalsperrentocht te Duitsland van 215 km. Hier wordt meteen een weekend georganiseerd voor alle clubleden. Het ledenaantal is inmiddels gegroeid tot boven de 50 leden. Voor het eerst wordt naast de “Brabant op de fiets” gezinstourtochten in september op de Bosscheweg een grote rommelmarkt gehouden.

1998. De club bestaat inmiddels 15 jaar. Dit gaat niet voorbij zonder daar speciaal aandacht aan te besteden. Het wordt een doe-dag met verschillende activiteiten. Als afsluiting van deze dag is er een feest bij de sponsor Boer Goossens. Een opvallende tocht was de deelname aan de “Klaver van Brabant” op 20 april: de laatste 25 km werd verreden in een heuse sneeuwstorm. De grenzen worden weer letterlijk verlegd; VlugTrug is weer goed vertegenwoordigd bij o.a. “De Marmotte” in Frankrijk, 7 leden van Vlug Trug reden toen deze zware bergetappe van 180 km.

1999. Naast de wekelijkse tourtochten valt dit jaar de deelname van VlugTrug op bij de tocht Maastricht – Den Helder. Hieraan nemen 8 personen van VlugTrug deel. Deze tocht staat dan vooral in het teken van de sponsoring voor het Vicky-Brownhuis. Zij fietsen (330 km) een behoorlijk bedrag bij elkaar dankzij de gevonden sponsors. Ook deze keer wordt de Telemarktours in Noorwegen verreden, elf personen van VlugTrug maken deel uit van deze tocht. Als afsluiting van het seizoen wordt weer een ATB-weekend in de Eifel georganiseerd.

2000. Op 24 april, overleed Henk van Vught, een van onze medeoprichters. Gezien de gestage groei van het aantal leden, ruim boven de 60, wordt er gefietst met een derde groep, de C groep. Deze groep vertrekt op zondag wat later en fietst wat minder snel dan de B-groep. Door de week wordt er door hen op woensdagavond gefietst. Ook dit jaar wordt er weer veel georganiseerd te weten de Rabobank gezinstocht, de Openingstocht, Brabant op de fiets met de jaarlijkse grote Rommelmarkt en de inmiddels heel bekend geworden Smits ATB-tocht.

2001. Onverwacht, op 19 augustus, overleed Wim Voets, een actief clublid en oud bestuurslid. De organisatie van “Brabant op de fiets” wordt gewijzigd in “De Bruggentocht”, een tocht speciaal voor het gezin voor de hele gemeente Sint-Michielsgestel. Inmiddels wordt er door VlugTrug ook al enkele jaren deelgenomen aan de districtskampioenschappen en de Nederlandse kampioenschappen met opgave gemiddeld tijdrijden. VlugTrug behaalt een verdienstelijke tiende plaatst bij het Nederlands kampioenschap. Voor de laatste keer wordt door 5 leden van VlugTrug de Telemarktours in Noorwegen verreden.

2002. Plotseling, tijdens de Oranjetocht, op 30 april, overleed Bert van Doorn. VlugTrug organiseert dit jaar het districtskampioenschap, T.C. Wilhelmina uit Eindhoven werd eerste, VlugTrug eindigde op de 15e plaats. Verder worden de activiteiten uitgebreid met het organiseren van de landelijke fietsdag voor de regio, dit samen met de T.C. De Meijerij en als initiatiefnemer en sponsor de Rabobank Sint-Michielsgestel. Voor het tweede jaar wordt er een lang weekend fietsen georganiseerd in Luxemburg. Het fietsen daar is een genot, het weer werkte prima mee en dat samen met een prima verblijf zorgde voor  een schitterend fietsweekend.

2003. Dit jaar staat vooral in het teken van het 20-jarig bestaan. Een speciale feestcommissie zorgt voor een fantastische feestdag voor alle leden met wederhelft. Dit jaar wordt met 35 leden in september het wegseizoen min of meer afgesloten met een fantastisch fietsweekend in Winterberg Sauerland Duitsland. Eind november wordt met het jaarlijkse clubfeest, waar voor het eerst een clublied wordt gepresenteerd, het jubileumjaar afgesloten. Door de groei van het aantal leden, einde jaar totaal 169, waarvan 83 clubleden en 86 individuele NTFU-leden, worden ook binnen de club de A – B – en C-groep en in de winter de ATB-groep, groter. Het is fantastisch om te zien hoe de steeds langer wordende “Gele VlugTrug Trein” door het Brabantse land fietst. VlugTrug is een club waar veel dynamiek in zit en het fietsplezier op de eerste plaats staat.

2004. In februari de lancering van de website www.vlugtrug.nl. Hiermee wordt het gezicht van VlugTrug op een professionele wijze naar buiten uitgedragen en heeft de informatievoorziening naar onze leden en anderen, een nieuwe dimensie gekregen naast het reeds 20 jaar bestaande clubblad ‘t Vluggertje.

2005 …

2006 …

2007 …

2008 …Het 25 jarig bestaan van de club wordt met een aantal extra evenementen gevierd. Onder leiding van een speciale feestcommissie is er een extra dag voor de leden met partners, wordt het clubweekend uitgebreid gevierd in de buurt van Kluisbergen (Vlaamse Ardennen) met een bezoek aan het ‘ronde van Vlaanderen’ Museum en een fantastische feestavond/buffet én er wordt een boekwerk uitgegeven met daarin de hoogtepunten van 25 jaar VlugTrug. De club laat zichzelf van zijn goede kant zien door een donatie te doen aan de Jan Vink stichting ter ondersteuning van de bouw van een school in Indonesië.

2009 …

2010 …Het is het jaar waarop het VlugTrug Forum voor leden definitief doorbreekt als communicatieplatform. We hebben een prima fietsweekend op de Veluwe, een verandering van landschap t.o.v. het Limburgse land. Heel geleidelijk neemt het aantal vrouwen als clublid toe. Een goede ontwikkeling.

2011 …Jan van de Ven keert terug als voorzitter. Het jaar wordt met ruim 100 clubleden afgesloten. Naast een paar vervelende valpartijen in is het een goed jaar met een fantastisch clubweekend (voor de tweede keer) op de Veluwe. Niemand minder dan Jan Jansen wordt clubkampioen. De club vindt een nieuwe sponsor (Mouwrik) en verlengt het contract met Boer Goossens.