Bij Vlug Trug wordt het Clubkampioenschap sinds 2007 op deze wijze georganiseerd en ieder lid kan clubkampioen worden.

Uitsluiting
Leden van de clubkampioenschapcommissie zijn uitgesloten voor het clubkampioenschap.

Clubkampioenschap
Het clubkampioenschap bestaat uit zes onderdelen en door deelname kunnen hiervoor punten verdiend worden.

 1. Koppeltijdrit
 2. Oriëntatietocht
 3. MTB-proef
 4. Klimtijdrit – neemt men deel aan alle bovenstaande onderdelen dan is de regel dat het slechtst behaalde resultaat wordt geschrapt. Het blijft dus mogelijk om clubkampioen te worden mits aan minimaal drie onderdelen is meegedaan.
 5. Wekelijkse deelname aan een toertocht of trainingsrit
 6. Bijdrage aan de organisatie van de vereniging of evenement

Huldiging clubkampioen en klimkampioen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt de prijsuitreiking plaats.

Clubkampioen: Het lid met het meeste aantal punten over de periode 1 januari t/m 31 december wordt clubkampioen en ontvangt het clubkampioenshirt en een geborduurde handdoek. De leden die een tweede en derde plaats hebben behaald ontvangen een geborduurde handdoek.

Klimkampioen: De snelste mannelijke en vrouwelijke tijdrijder(ster) wordt klimkampioen(e) en ontvangt het klimkampioenshirt en een cadeaubon. De leden die een tweede en derde plaats hebben behaald ontvangen een cadeaubon.

Regels puntentelling onderdeel 1 t/m 3
Degene met de hoogste klassering voor dat onderdeel krijgt 100 punten toegekend, de volgende 99 enzovoort. In geval van gelijke klassering ontvangen de personen een gelijk aantal punten, waarna de volgende klassering op de ranglijst doortelt. Degene die wel gestart is, maar niet of te laat finisht door pech, krijgt punten voor de laatste plaats.

Klimtijdrit (onderdeel 4) bestaat uit een mannen- en vrouwenklassement
Degene met de hoogste klassering voor dit onderdeel krijgt 100 punten toegekend, de volgende 99 enzovoort. In geval van gelijke klassering ontvangen de personen een gelijk aantal punten, waarna de volgende klassering op de ranglijst doortelt. Degene die wel gestart is, maar niet of te laat finisht door pech, krijgt punten voor de laatste plaats.

Wekelijkse deelname aan toertochten en trainingsritten
Uitgangspunt is dat regelmatig met de club meedoen waardering verdiend. Gedurende het jaar worden presentielijsten bijgehouden door de wegkapiteins en hun assistenten. Bij wekelijkse aanwezigheid op de racefiets of MTB krijgt men 1 punt. Dit is ongeacht of men 1 of meerdere keren per week aanwezig is en ongeacht bij welke groep gefietst wordt. De wegkapiteins zijn verantwoordelijk voor de registratie en dienen deze een week na afloop van het MTB/Wegseizoen door te geven aan de clubkampioenschapcommissie.

Bijdrage aan de organisatie van een clubactiviteit of evenement
Als een clubactiviteit door omstandigheden niet door gaat, worden er geen punten verdeeld. Indien de tocht al is uitgezet krijgen diegenen die hebben meegeholpen wel 5 punten per persoon.

 • Ondersteuning door leden: 5 punten
  • Openingstocht wielrennen
  • Openingstocht MTB
  • Start2bike wielrennen
  • Start2bike MTB
 • Commissie/coördinatoren: 10 punten
  • Lid bestuur
  • Openingstocht wielrennen
  • MTB openingstocht
  • Start2Bike wielrennen
  • Start2Bike MTB
  • Clubweekend
  • Ledenfeest/BBQ
  • Website/nieuwsberichten
 • Wegkapitein: 10 punten (indien 2 kapiteins per groep, dan ieder 5 punten)
  • Wegkapitein wielrennen (A-B-C-D)
  • Wegkapitein MTB (A-B-C-D)

Koppeltijdrit
Om 08:30 uur verzamelen bij Boer Goossens en starten met een kopje koffie. De koppeltijdrit wordt gereden met 2 personen. Deelnemers zoeken ter plekke een partner waarmee de koppeltijdrit gereden wordt. De commissie kan personen toevoegen als deze na samenstelling overblijven. De gemiddelde snelheid die je denkt te rijden bepaal je samen en meldt dit aan de organisatie.

De commissie heeft een tocht uitgepijld van maximaal 60 km en wordt verreden zonder teller, gps of andere hulpmiddelen. Bij Boer Goossens wordt gestart en gezamenlijk rijd je de rit. Bij het eindpunt, bepaald door de commissie wordt afgeklokt. Gevraagd wordt welke afstand je denkt afgelegd te hebben. De commissie legt de gefietste tijd en geschatte afstand vast. Degenen die het dichtst bij de opgegeven gemiddelde snelheid en afstand heeft gefietst wint de koppeltijdrit. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Boer Goossens onder het genot van een drankje.

Oriëntatietocht
Om 08:30 uur verzamelen bij Boer Goossens en starten met een kopje koffie. De oriëntatietocht wordt gereden met 4 personen. Deelnemers formeren ter plekke een team waarmee de tocht gereden wordt. De commissie kan personen toevoegen als deze na samenstelling overblijven.

MTB-proef
Om 08:30 uur verzamelen bij Boer Goossens om meteen te vertrekken onder begeleiding van de commissie. De proef bestaat uit een behendigheidsoefening (trail)/snelheidsproef, halfweg de MTB-tocht. Het voorrijden van het parcours zal gezamenlijk gebeuren en indien nodig wordt extra uitleg gegeven. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Boer Goossens onder het genot van een drankje.

Klimtijdrit
De klimtijdrit wordt verreden tijdens het Clubweekend. Er wordt een start en finish georganiseerd en alle deelnemers fietsen in clubkleding de klimtijdrit; zo snel mogelijk. De gefietste tijd wordt geregistreerd door de commissie. De geklokte tijd wordt direct gemeld na afloop aan alle deelnemers. De route mag NIET verkend worden. Iemand dit toch doet wordt gediskwalificeerd.

Clubkampioenschapcommissie
Toon van Gestel, Astrid van Schijndel, Peter van der Mijden, Ad van Schijndel en Christa van Heesch

Over de uitslagen wordt niet gediscussieerd met de organisatie of het bestuur.
Wijzigingen in bovenstaande reglementen worden tijdens de ALV ter goedkeuring voorgelegd.